Klasztor Starowierców w Wojnowie

Staroobrzędowcy, starowiecy,
raskolnicy, niezreformowany odłam prawosławny. Jego podobieństwo
z protopopem Awwakumem na czele nie
przyjęło zmian wprowadzonych przez
patriarchę Nikona w 1653 roku.
Polegały one na ujednoliceniu obrzędowości.
Awwakuma wraz z rodziną zesłano na Syberię
gdzie w 1682r został spalony żywcem.
Po prześladowaniach, które doprowadziły
do zagłady niezreformowanego duchowieństwa,
staroobrzędowcy podzielili się na popowców i
bezpopowców.
Pierwsi korzystający z pomocy metropolity
serbsko-bośniackiego biskupa Ambrożego
utworzyli w 1845r w Białej Bukowinie własną
hierarchię cerkiewną. Drudzy stwierdzili, że Bóg
odebrał ludziom sakramenty i jedynym
przewodnikiem duchowym może być
bezpośrednio Chrystus.
Założyli izolujące się od wszelkich
organizacji i oddające się atmosferze grupy.
Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie

W parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie można
zobaczyć między innymi: Bizony, Żubry, Bobry, Wilki,
Żurawie, Syberyjskie jelenie Dybowskiego, Daniele
oraz Koniki polskie.

Dodatkowo:

- Muzeum Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu
- Galindia
- spływ kajakowy